Jak być z nami, czyli Zasady Rekrutacji

„Naszej bajce” tworzymy rokrocznie (tj. od września) nową grupę maluszków, a więc grupę dzieci 2,5 – 3-letnich.

Dzieci poniżej 2,5 roku życia przyjmujemy do naszego żłobka tj. do „Centrum opieki i radosnej edukacji małego dziecka” przy ul. Frontowej 1 /róg ul. Żołnierskiej/

Dzieci do naszego przedszkola zapisywane są „na bieżąco”.

Wystarczy zadzwonić do dyrektora przedszkola – tel. 91 48 726 33 i podać:

  • imię i nazwisko dziecka
  • datę urodzenia dziecka
  • telefon kontaktowy do rodziców.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


W miesiącu marcu, poprzedzającym rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie edukację przedszkolną,  dokonuje się formalności polegającej na złożeniu karty zgłoszenia dziecka oraz podpisaniu umowy cywilno-prawnej  pomiędzy rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka, a dyrektorem przedszkola.

 

 

Zapraszamy!

Możliwość komentowania jest wyłączona.