Wyniki rekrutacji oraz listy dzieci przyjętych

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, iż w dniu 15 lipca 2020r. zgodnie z aktualizacją regulaminów udziału  w projektach dofinansowanych ze środków UE zakończyliśmy proces rekrutacji  do naszego przedszkola oraz żłobka w miejscowości Bezrzecze. 

W dniu 17 lipca 2020r. komisja rekrutacyjna dokonała weryfikacji i oceny złożonych dokumentów. 

Zapraszamy do zapoznania się z listą osób (dzieci) przyjętych do udziału w projektach: 

  1. kierowanym do dzieci w wieku  3-4 lat „W Naszej Bajce – Terapia i rozwój poprzez edukację artystyczną” [ Pobierz]
  2. kierowanym do dzieci w wieku  1-3 lat „W Naszej Bajce – Opieka i radosny rozwój małego dziecka w duchu edukacji artystycznej” [ Pobierz]
  3. kierowanym do dzieci wieku  3-6  lat „W Naszej Bajce – Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz zagwarantowanie równych szans w systemie edukacji dzieciom o specjalnych potrzebach żywieniowych” [ Pobierz]

Z uwagi na fakt, nie wykorzystania jeszcze wszystkich miejsc, informujemy, iż kolejne zgłoszenia będą przyjmowane w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc.   [Formularze rekrutacyjne do pobrania

Pozdrawiam serdecznie.