Rekrutacja

Szanowni Państwo

Śpieszymy poinformować Was, że zostały ostatnie miejsca do przedszkola i żłobka na Bezrzeczu dofinansowane w ramach projektów unijnych. Wszystkich chętnych prosimy o pobranie, wypełnienie i dostarczenie do nas odpowiednich dokumentów, które znajdziecie w poniższych linkach.

Rekrutacja do grup:

Żłobkowych 1-3 lat

Przedszkolnych 2,5-4 lat

Przedszkolnych 3-6 lat