Ogłoszenie premiera w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych

Dziś rano Premier ogłosił w mediach termin, w którym placówki opiekuńczo-wychowawczo – dydaktyczne mogą ponownie sprawować opiekę nad dziećmi.Termin otwarcia żłobków  oraz przedszkoli wyznaczony został na 06.05.2020r.   Jednak w dalszym ciągu brak konkretnych wytycznych dotyczących obostrzeń i warunków jakie musi zagwarantować placówka aby spełnić, w obecnej sytuacji, wymagania sanitarne. Kontaktujemy się zatem z Urzędem Miasta oraz instytucjami odpowiedzialnymi za nadzór placówek żłobkowych oraz przedszkoli i gdy tylko otrzymamy informacje, które pozwolą nam na konkretne działanie, niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy. Kluczowym pytaniem, które kierujemy do urzędów jest kwestia wypłacalności zasiłków dla tych Rodziców, którzy postanowią pozostać z dziećmi w domu i w dalszym ciągu sprawować nad nimi opiekę. Czy pomimo otwarcia placówki dla części podopiecznych reszta, która nie skorzysta z opcji powrotu do żłobka/przedszkola będzie mogła nadal otrzymać ww. zasiłek opiekuńczy?   Czy będzie on przysługiwał tylko wtedy gdy placówki pozostaną zamknięte dla wszystkich podopiecznych? Niestety, jako placówki opiekuńczo – edukacyjne dowiadujemy się o wszelkich decyzjach i zmianach jednocześnie z Państwem z prasy i mediów publicznych.   Jak tylko zalecenia i  wytyczne, pozwalające na ustalenie warunków ewentualnego powrotu Waszych pociech do żłobka i przedszkola, pojawią się na oficjalnych stronach ministerstw, najszybciej jak to możliwe poinformujemy Państwa o wszystkim i wspólnie ustalimy plan działania. Pozostajemy w stałym kontakcie, jednak prosimy o odrobinę wyrozumiałości i cierpliwości gdyż sytuacja jest bardzo dynamiczna, a szczegóły pojawiające się w różnych źródłach należy zweryfikować i skonsultować z odpowiednimi instytucjami aby mieć pewność słuszności podejmowanych decyzji.  W dalszym ciągu życzymy Wam przede wszystkim ZDROWIA! 

Dyrektor żłobka i przedszkola NASZA BAJKA Małgorzata Błaszkiewicz